Synliggør nu

Synliggør nu betyder, at eleverne kan se det tildelte opgavesæt i Lektier og klassearbejde, umiddelbart efter at tildelingen er lavet.
Elever, der allerede har klikket ind i Lektier og klassearbejde, skal dog opdatere siden, før de kan se tildelingen.

Et eksempel kunne være Lise, der tildeler evalueringsopgaven Genetik til sin klasse, men vælger at vente med at gøre opgavesættet synligt.
I hendes Lektier og klassearbejde ligger den pænt og venter, men hendes elever kan ikke se tildelingen endnu. Først når Lise vælger at gøre den synlig, vil den dukke op i deres Lektier og klassearbejde.

Gør tilgængelig

Gør tilgængelig afgør, om eleverne kan gå i gang med et tildelt opgavesæt med det samme eller på et tidspunkt, du bestemmer. Du kan fx vælge en bestemt dato og et bestemt tidspunkt. Det kan også bare være, når du klikker på knappen Gør tilgængelig ud for opgavesættet i Lektier og klassearbejde.

Et eksempel kunne være Predbjørn, der tildeler prøven Rumrejse til Mars til sin klasse som klassearbejde. Han synliggør den med det samme, men har valgt, at den skal være tilgængelig, når han klikker på knappen Gør tilgængelig.

Hans elever kan se i deres Lektier og klassearbejde, at de skal lave Rumrejse til Mars. De kan dog ikke komme i gang med prøven, før Predbjørn gør den tilgængelig.