Hvordan bruger man jeres oplæsningsfunktion?

Ændret: man, 16 jul, 2018 kl. 10:37

Når du eller dine elever påbegynder et opgavesæt, vil der øverst i venstre hjørne være en “Læs højt”-knap. Klik på den for at aktivere og deaktivere oplæsningsfunktionen.

Der vil nu dukke nogle små knapper op ud for hver sætning. For at få læst sætningen op klikker man på knappen. Det er muligt at sætte oplæsningen på pause undervejs ved at klikke på knappen igen.

Under oplæsningen bliver det oplæste ord markeret for at gøre det lettere at følge med.